Výročí 21.8.1968

Stranický projev k výročí 21.8.1968

Soudruzi a soudružky, vážení spoluobčané,
Sešli jsme se dnes, v tento památný den, abychom si připomenuli události, při kterých se před čtyřiceti lety pracující lid vedený Komunistickou stranou Československa postavil po boku hrdinné sovětské armády reakčním silám imperialismu, které se ruku v ruce s domácími kolaboranty a zrádci pracujícího lidu pokusily zničit revoluční výdobytky hrdinně vybudované pracujícím lidem vedeným KSČ v předchozích pětiletkách. Uctěme také památku těch, kteří ve spravedlivém boji s reakčními silamy, které se v žoldu světového imperialismu pokusily rozvrátit ústavní pořádek a socialistické zřízení v naší vlasti, Českoslavenské socialistické republice, položili cenu nejvyšší. Uctěme ji nejen dnes, v tento památný den svou účastí na této manifestaci, ale především každodenní poctivou prací, kterou každý z nás přispěje k budování socialismu a míru a svým pracovním úsilím přispěje k vybudování pevné a nerozborné hráze proti rozpínavosti světového imperialismu a revanšismu.