Vtipy - Vtipné texty - Proč Bůh nemá titul CSc

Proč křesťanský Bůh nemá titul CSc

1 Má pouze jednu známou publikaci.

2 Ta je v hebrejštině.

3 Nejsou v ní odkazy na další prameny.

4 Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.

5 Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.

6 Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?

7 Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.

8 Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.

9 Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.

10 Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.

11 Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.

12 Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.

13 Nechal za sebe učit svého syna.

14 První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.

15 I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.

16 Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to zásadně na vrcholku hory.