Počítačové vtipy 8

Tři zaměstnanci Apple Comp. a tři zaměstnanci Microsoftu mají odjet vlakem na konferenci. Na nádraží si tři zaměstnanci Microsoftu zakoupí tři jízdenky, zatímco zaměstnanci Apple Comp. jen jeden lístek pro všechny.

"Jak mohou tři osoby cestovat jen na jeden lístek?" ptá se jeden zaměstnanec Microsoftu.

"Počkejte a uvidíte," odpoví jeden ze zaměstnanců Applu.

Všichni nastoupí do vlaku. Zaměstnanci Microsoftu zaujmou svá místa, ostatní tři se zavřou na toaletě. Vlak se rozjede a za chvíli příjde průvodčí. Zaťuká na dveře toalety a volá: "Jízdenky prosím". Dveře se pootevřou, v nich se objeví ruka s lístkem. Pruvodčí ho zkontroluje a vrátí. Zaměstnanci Microsoftu se diví a říkají si, že to je opravdu šikovná a dobrá myšlenka.

Po konferenci se tedy všichni znovu ocitnou na nádraží a zaměstnanci Microsoftu se dohodnou, že použijí metodu Applovských kolegů a ušetří peníze. Zakoupí si tedy jen jeden lístek, ale zaměstnanci Apple Comp. si nekoupí tentokrát žádný.

"Jak to chcete provést tentokrát?" ptá se jeden ze zaměstnanců Microsoftu.

"Počkejte a uvidíte," odpoví zase jeden z chlapíků od Applu.

Když vejdou zaměstnanci Microsoftu do vlaku, vrhnou se okamžitě na nejbližší záchodky a zavřou se do nich. Zaměstnanci Applu se umístí do toalet, které jsou hned vedle.

Sotva vyjede vlak z nádraží, vyběhne rychle jeden ze zaměstnanců Apple Comp. ze záchodu, přiblíží se k druhému, na němž jsou schováni zaměstnanci Microsoftu, zaklepe na dveře a zavolá: "Jízdenky prosím."

<<Předchozí vtipy Následující>>

Počítačové vtipy